KTA MoBi

Het Koninklijk Technisch Atheneum MoBi maakt deel uit van
de scholengroep Panta Rhei van het Gemeenschapsonderwijs.

De school is in de stad, was in de regio en ver daarbuiten, vooral bekend als
“De Nijverheidsschool ” of als “De Lindenlei ”.
De school is de oudste technische school van Vlaanderen.

Voor het ontstaan van de school moeten we terugkeren
naar de periode vóór de onafhankelijkheid van België.

________________________

In het begin van de 19 de eeuw organiseerden de Gentse siertelers hun eerste bloemensalons.
Hun zoektocht naar locaties in de buurt van de Coupure bracht hen o.a. naar het Casino .

_________________________

Hoe de histories van beide locaties samenvloeien te Gent wordt via deze link uiteengezet.

Hun geschiedenis is voortdurend verweven met deze van de stad en haar inwoners,
haar socio-economische situatie en de politieke antwoorden die men daarop gaf op lokaal,
maar evenzeer op nationaal en op federaal vlak.