KTA MoBi

Het MoBi-onderwijsteam, een gezonde mix van gedreven, ervaren en jonge leerkrachten, staat elke dag garant voor kwaliteitsvol onderwijs. Zij schenken hierbij niet alleen aandacht aan het overbrengen van de nodige kennis, maar leggen ook nadruk op het verwerven van essentiële vaardigheden. Zij vinden hierbij een juiste studie- en werkattitude van groot belang en proberen daar samen met de leerlingen aan te werken.