KTA MoBi

Samenwerking Podiumtechnieken met IVG-school: MacBeth

 

 

SOS Schilder op School @ Basisschool De Mijlpaal Drongen

 

 

 

2-daagse opleiding 7TAT: Hybride en Elektrische Voertuigen

 

 

Rolmodellenproject laatstejaars

 

 

 

Samen gaan we voor een propere school en omgeving!

 

 

 

 

Onze schilders zijn echte ondernemers!

Vijf Vlaamse scholen ontvangen kwaliteitslabel voor ondernemerschapsonderwijs
 
Vlajo Ambassadeurscholen 2015 zijn gekend
 
 
Heverlee, 21 mei 2015 – Vijf Vlaamse scholen sleepten dit schooljaar het O&O-kwaliteitslabel ‘Vlajo Ambassadeurschool 2015’ in de wacht. Dit kwaliteitslabel wordt door Vlajo jaarlijks uitgereikt aan scholen die uitblinken in ondernemerschapsonderwijs. KTA MoBi uit Gent, Onze-Lieve-Vrouwcollege uit Zottegem, Virgo+ uit Vilvoorde, KTA Brasschaat en Spes Nostra uit Kuurne nemen ondernemerschapsonderwijs mee op in het hele schoolbeleid, over alle studierichtingen en onderwijsniveaus heen. Ze hanteren een vakoverschrijdende O&O-benadering, investeren in ondernemende leerkrachten en bouwen structurele bruggen met het lokale bedrijfsleven via werkplekleren, bedrijfsbezoeken, ondernemers voor de klas en andere initiatieven. Deze scholen hebben de ambitie om een voortrekkersrol te spelen en zijn bereid om hun best practice te delen met andere onderwijsactoren.
 
"Slechts enkele scholen in Vlaanderen mogen dit label momenteel dragen", zegt Yves Exelmans, verantwoordelijke relatiebeheer bij Vlajo. "Voor het behalen van het Vlajo Ambassadeurslabel dient de school aan bepaalde criteria te voldoen en moeten ze een uitgebreid dossier samenstellen. Als de school op basis van hun dossier geselecteerd wordt, gebeurt de verdere selectie na het verdedigen en toelichten ervan voor een commissie. De school moet aantonen waar zij het verschil maakt om de komende generatie van jongsaf aan vertrouwd te maken met en aanzetten tot ondernemingszin."
 
De commissie prees de doorgedreven ondernemersvisie van onderstaande vijf scholen in de uitwerking van diverse projecten zoals binnen- en buitenschoolse activiteiten, leraars- en leerlingenstages, werkplekleren, (inter)nationale uitwisselingen binnen de ganse waaier aan studierichtingen die ze aanbieden.
 
De labels voor Vlajo Ambassadeurscholen 2015 werden uitgereikt tijdens de grote slothappening van Vlajo in Walibi. De vijf scholen ontvingen naast de titel ook een bijhorende muurtegel en een sculptuur van kunstenaar Hans Kuyper uit handen van Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk en Innovatie.
 
 
Bouw een muur tegen pesten!
 

 

De 1ste graad werkt rond R.E.S.P.E.CT.

 

 

iPadlearning

Sinds de 3de week van september werken de leerlingen van dhr. Devincke, dhr. De Paepe en dhr. Landuyt met iPads in de klas. Het lesgeven met iPads is een testproject in samenwerking met CVO Het Perspectief en de Universiteit Gent.
 

 

 

KTA MoBi geeft startschot voor een betere wereld

De leerlingen van het Koninklijk Technisch Atheneum MoBi werkten de ganse week in alle lessen rond orde, netheid, veiligheid en hygiëne. Op vrijdag 21 september werd het geheel feestelijk afgesloten tijdens de middagpauze op de speelplaats en een persmoment om 13h.

Alle 500 leerlingen van het KTA MoBi hebben gedurende één week rond het thema orde, netheid, veiligheid en hygiëne gewerkt. Op die manier werd het startschot gegeven voor het schooljaarthema: Educatie Duurzame Ontwikkeling als opstap voor Burgerzin. In elke les werd gewerkt rond preventie, risicogedrag en veiligheid, orde en netheid, opwarming van de aarde en milieuverontreiniging, recyclage en sorteren …..

Op die manier willen wij de strijd aanbinden tegen afval, een gezonde geest in een gezond lichaam stimuleren, duurzaamheid bewerkstelligen, aandacht voor veiligheid en preventie garanderen… Wij hopen onze leerlingen een attitude aan te leren die noodzakelijk is in onze huidige samenleving.

Deze projectweek en het volledige projectjaar komt tot stand in samenwerking met tal van organisaties zoals OVAM (Da’s proper) VZW Green (Da’s proper), Arteveldehogeschool (D.O.O.S.), Djapo (Trantz), CM (sappentrapper), …

Wij willen onze leerlingen sensibiliseren op het vlak van preventie en veiligheid. Wij willen de strijd aanbinden tegen zwerfvuil en aanzetten tot duurzaamheid. Kortom wij streven naar een betere wereld.

De projectweek werd feestelijk afgesloten op de speelplaats tijdens de middagpauze. De leerlingen van het laatste jaar toonden op een ludieke manier aan hoeveel afval er tijdens één speeltijd wordt vergaard en dan kon je voor de laatste keer een smoothie proeven van onze sappentrappers uit het 1ste jaar.

 


 

De leerlingen van de afdeling Handel brachten een bezoek aan de kringloopwinkel "De Brugse Poort.
 

 

Pesten kan niet!

Reden om er 2 weken extra intensief rond te werken.

Van maandag 6 februari tot en met vrijdag 17 februari
werken de leerlingen van de 1ste graad rond een problematiek waar jammer genoeg geen enkele school van gespaard blijft.

Op maandag gaan we van start met een enquête waarbij iedere leerling een polsbandje en een logboek ontvangt.
De komende 2 weken staan alle lesactiviteiten in het teken van R.E.S.P.E.C.T.

Als afsluiter van deze projectweek worden alle ouders op donderdag 16 februari om 17u00 uitgenodigd op de tentoonstelling die een weergave zal zijn van de ondernomen activiteiten.

Een greep uit het aanbod:
- kwaliteitenspel
- pestkwartet
- metselen van een antipestmuur
- weerbaarheidstrainingen
- affiches, banners, slogans ontwerpen
- straatnaambordjes ontwerpen
- sporten met een beperking
- aanleren van de antipestmove
- …..

K. Nobels