KTA MoBi

Samen met de scholen werkt De Lijn aan het verbeteren van de sfeer, het comfort en de veiligheid bij het gebruik van het openbaar vervoer. Aan de hand van het Trammelantproject gaan scholieren en personeelsleden van De Lijn samen aan de slag.